Trải nghiệm phiên bản mớithisthis thisthis
Gia đình Indonesia sống cùng nhà với cá sấu 200 kg 
 
 

Gia đình Indonesia sống cùng nhà với cá sấu 200 kg

Anh Muhammad xem con cá sấu như thành viên trong nhà và không chịu bán dù được trả giá cao.

Hướng Dương  |  

Video | Thứ sáu, 9/2/2018, 00:05 (GMT+7)