Bảo Thy đăng quang Remix New Generation 2017
 
 

Bảo Thy đăng quang Remix New Generation 2017

Ngôi vị Quán quân Hòa âm ánh sáng năm nay đã chính thức dành cho Team Bảo Thy.

Giải trí | Thứ sáu, 28/4/2017, 23:28 (GMT+7)