Bảo Thy đăng quang Remix New Generation 2017

Ngôi vị Quán quân Hòa âm ánh sáng năm nay đã chính thức dành cho Team Bảo Thy.

Thứ sáu, 28/4/2017, 23:28 (GMT+7)