Bốn quán quân Vietnam's Next Top Model các năm 2012, 2014, 2015 và 2016
 
 

Bốn quán quân Vietnam's Next Top Model cùng catwalk

Mai Giang, Nguyễn Oanh, Hương Ly và Ngọc Châu - cùng các chân dài diễn catwalk trên đường băng.

Giải trí | Thứ bảy, 9/9/2017, 21:33 (GMT+7)