Công Quốc - Thu Hằng hát 'A whole new world'

Giảm khảo Hồng Vân nhận xét phần hát của hai cô trò tốt nhưng phần diễn chưa đạt. Tiết mục đạt tổng điểm 21.

Show Thứ sáu, 14/10/2016, 23:31 (GMT+7)