Trải nghiệm phiên bản mớithisthis thisthis
Công Quốc - Thu Hằng hát 'A whole new world'
 
 

Công Quốc - Thu Hằng hát 'A whole new world'

Giảm khảo Hồng Vân nhận xét phần hát của hai cô trò tốt nhưng phần diễn chưa đạt. Tiết mục đạt tổng điểm 21.

Giải trí | Thứ sáu, 14/10/2016, 23:31 (GMT+7)