Công Quốc - Thu Hằng hát 'A whole new world'

Giải trí | Thứ sáu, 14/10/16 23:31 GMT+7
0 0 chia sẻ

Giảm khảo Hồng Vân nhận xét phần hát của hai cô trò tốt nhưng phần diễn chưa đạt. Tiết mục đạt tổng điểm 21.