Đông đảo nghệ sĩ đưa tiễn NSƯT Duy Thanh

Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã đến tiễn đưa nghệ sĩ Duy Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sao Thứ hai, 17/4/2017, 20:17 (GMT+7)