'Hợp đồng hôn nhân' của MC Thành Trung

Giải trí | Thứ tư, 22/03/17 22:20 GMT+7

Trần Quang

0 0 chia sẻ

Các điều khoản hôn nhân do Xuân Bắc, Tự Long làm chứng và đọc trong đám cưới, quy định Thành Trung có thể gọi Ngọc Hương là 'em', 'vợ', 'cô vợ' hay 'bà vợ', nhưng không được gọi là 'con vợ'...