Hữu Châu bất lực nhìn Nam Em bị hãm hiếp trong phim 'Lô tô'

Giải trí | Thứ tư, 15/03/17 00:01 GMT+7

Hàn Quốc Việt  |  

0 0 chia sẻ

Phân cảnh lấy nhiều nước mắt và sức lực của Hoa khôi. Sau khi đóng cảnh này, cô ôm Hữu Châu một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh.