Trải nghiệm phiên bản mớithisthis thisthis
Lan Ngọc ăn tát đau điếng của Ngô Thanh Vân
 
 

Lan Ngọc bị Ngô Thanh Vân tát đau điếng

Vào vai cô con gái hỗn hào trong 'Cô Ba Sài Gòn', Lan Ngọc ăn tát vì cãi lời mẹ.

Ngô Trác  |  

Giải trí | Thứ sáu, 15/9/2017, 11:03 (GMT+7)