Minh Tú vào top 8 "Next Top châu Á"

Giải trí | Thứ tư, 10/05/17 21:37 GMT+7
0 0 chia sẻ

Minh Tú trở thành đại diện Việt Nam có thứ hạng chung cuộc cao nhất tại "Asia's Next Top Model".