Mỹ Linh - Hải Anh hát 'You and I'

Giải trí | Thứ hai, 20/03/17 00:57 GMT+7
0 0 chia sẻ

Noo Phước Thịnh nhận xét đây là một 'ca khó' đối với Tóc Tiên vì mỗi thí sinh đều có thế mạnh riêng.