Nguyên Thụy Bình song ca 'Tôi'

Giải trí | Thứ bảy, 29/10/16 22:56 GMT+7
0 0 chia sẻ

Vũ Cát Tường cùng bé Đào Nguyên Thụy Bình song ca 'Tôi' rất ăn ý.