Nguyên Thụy Bình song ca 'Tôi'

Vũ Cát Tường cùng bé Đào Nguyên Thụy Bình song ca 'Tôi' rất ăn ý.

Show Thứ bảy, 29/10/2016, 22:56 (GMT+7)