Nhóm MTV hát 'Thoát'

Nhóm MTV nhận được tổng điểm 31 từ ban cố vấn của chương trình.

Show Thứ hai, 26/12/2016, 00:36 (GMT+7)