Phạm Nguyễn Khánh Linh hát 'Chạy'

Giải trí | Thứ bảy, 06/08/16 22:34 GMT+7
0 0 chia sẻ

Vũ Cát Tường khen bé luyến láy điêu luyện, xử lý ca khúc tinh tế, chắt lọc và cô bé chọn về với Vũ Cát Tường.