Phần thi áo tắm

Ngay sau khi công bố Top 16, các người đẹp bước vào phần thi trình diễn áo tắm.

Sao Thứ bảy, 29/10/2016, 19:10 (GMT+7)