Phần thi ứng xử

Nam Em lọt vào top 8 "Miss Earth 2016", trả lời ứng xử bằng tiếng Việt

Sao Thứ bảy, 29/10/2016, 20:14 (GMT+7)