Phương Mai - Hải Linh hát 'Buông'

Tiên quyết định lựa chọn Phương Mai vì cảm thấy cô gái này vẫn còn tiềm năng để khai phá.

Show Chủ nhật, 2/4/2017, 22:23 (GMT+7)