Thành Trung nói lời thề nguyền và trao nhẫn

Giải trí | Thứ tư, 22/03/17 23:03 GMT+7

Trần Quang

0 0 chia sẻ

Nam MC nói anh nguyện yêu vợ Ngọc Hương hết kiếp này và qua cả nhiều kiếp khác.