Hương Giang vào top 3 ứng xử Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018
 
 

Top 3 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế trả lời ứng xử

Đại diện Việt Nam trả lời lưu loát câu hỏi Nếu bạn thực hiện một hoạt động cộng đồng để làm thế giới tốt đẹp hơn, bạn sẽ làm gì?

Giải trí | Thứ bảy, 10/3/2018, 00:08 (GMT+7)