Hai em bé chưa biết nói 'tám chuyện' qua Facetime

Cậu bé cởi trần nói chuyện với bạn bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu rồi thích chí cười toe toét.

Thời cuộc Thứ năm, 9/8/2018, 00:05 (GMT+7)