Lợn xông vào đánh người để cứu bạn sắp bị đưa đi thịt
 
 

Lợn xông vào đánh người để cứu đồng loại sắp bị thịt

Khi thấy con lợn khác bị trói chuẩn bị cắt tiết, con lợn này đã lao vào húc từng người để cứu đồng loại.

Tùng Anh  |  

Video | Thứ sáu, 12/1/2018, 09:49 (GMT+7)