Một ngày bận rộn của Hoa Thúy 'Cảnh sát hình sự'

Vừa điều hành công ty riêng vừa làm việc cho Nhà hát Tuổi Trẻ nhưng Hoa Thúy vẫn không muốn thuê giúp việc vì muốn được gần con.

Trần Huấn - Chi Yên

Sao Thứ hai, 16/4/2018, 00:04 (GMT+7)