Một ngày bận rộn của Hoa Thúy 'Cảnh sát hình sự'

Video | Thứ hai, 16/04/18 00:04 GMT+7

Trần Huấn & Chi Yên  |  

0 0 chia sẻ

Vừa điều hành công ty riêng vừa làm việc cho Nhà hát Tuổi Trẻ nhưng Hoa Thúy vẫn không muốn thuê giúp việc vì muốn được gần con.