Ngập lụt biến khu bảo tồn thiên nhiên ở Brazil thành thủy cung

Một hoặc hai lần trong năm, nước dâng lên nhấn chìm công viên nhưng lại trong vắt, biến cảnh vật trở nên huyền ảo.

Ăn chơi Thứ hai, 26/2/2018, 00:02 (GMT+7)