Nhà gương trong công viên Thống Nhất mở cửa trở lại

Ăn chơi | Thứ tư, 13/12/17 08:54 GMT+7

Trần Huấn & Nguyễn Bắc

0 0 chia sẻ

Nhà gương, một điểm vui chơi giải trí của người Hà Nội xưa, nay đã trở thành một công trình nghệ thuật gắn gốm.