Nhiều giáo viên quỳ để xin không đóng cửa trường mầm non

Video | Thứ năm, 14/06/18 08:43 GMT+7

Hải Bình  |  

0 0 chia sẻ

Chính quyền khẳng định cơ sở chăm sóc 200 trẻ chưa được cấp phép, các giáo viên lo mất việc nên quỳ để xin không bị đóng cửa.