Thang cuốn ngoài trời đổ sụp, rời ra từng mảnh

Video | Thứ hai, 13/11/17 09:49 GMT+7
0 0 chia sẻ

Các bậc thang kim loại bị bung khỏi hệ thống, rơi xuống đường trước sự chứng kiến của nhiều người.