Thày dạy lái xếp điện thoại của học viên vào vạch kẻ đường

Theo người hướng dẫn, cách này giúp các học viên cẩn thận hơn khi lùi xe vào chỗ đậu.

Tùng Anh

Thời cuộc Thứ hai, 16/4/2018, 10:50 (GMT+7)