Thầy giáo chiếu nhầm phim khiêu dâm trong lớp

Nam giáo viên Trung Quốc cuống cuồng chạy về máy tính để tắt đoạn video sau khi biết đã chiếu nhầm 'phim người lớn' cho học sinh xem. 

Hướng Dương

Thời cuộc Thứ năm, 8/11/2018, 15:58 (GMT+7)