Becks khoe tài trượt tuyết

Thể Thao | Thứ hai, 20/02/17 16:54 GMT+7

Hoàng Trang  |  

0 0 chia sẻ

Ông bố 4 con hào hứng chia sẻ: 'Ngày thứ 4 và tôi phải nói rằng dần dần tôi cũng trượt được rồi. Một trong những điều tôi muốn làm và cuối cùng đã được phép. Sống với giấc mơ'.