Sasha Cohen biểu diễn

Thể Thao | Chủ nhật, 10/10/10 10:22 GMT+7
0 0 chia sẻ

Trên sân băng, người đẹp môn trượt băng nghệ thuật thực hiện bài biểu diễn hoàn hảo.