Tâng bóng nghệ thuật (2)

Thể Thao | Thứ sáu, 10/12/10 16:03 GMT+7
0 0 chia sẻ

Với tài nghệ điêu luyện, chàng thanh niên có thể ngồi trên đường để giữ quả bóng trên không.