Tâng bóng nghệ thuật (2)

Với tài nghệ điêu luyện, chàng thanh niên có thể ngồi trên đường để giữ quả bóng trên không.

Thể Thao | Thứ sáu, 10/12/2010, 16:03 (GMT+7)