Thủ tướng Thái Lan trêu phóng viên khi để hình nộm trả lời phỏng vấn
 
 

Thủ tướng Thái Lan để hình nộm trả lời phỏng vấn

Để tránh trả lời các câu hỏi của truyền thông, Thủ tướng Thái Lan ra lệnh đặt hình nộm của mình trước micro rồi bỏ đi.

Tùng Anh  |  

Video | Thứ năm, 11/1/2018, 10:44 (GMT+7)