Tiếp viên đổ rượu đã phục vụ hành khách VIP vào lại chai

Video | Thứ bảy, 15/07/17 09:09 GMT+7
0 0 chia sẻ

Hành động đổ phần rượu thừa khách đã uống vào lại trong chai của tiếp viên hãng Emirates hiện gây nhiều tranh cãi.