1d: Chiếc xe đổ nghiêng xuống mương
 
 

1d: Chiếc xe đổ nghiêng xuống mương

Video | Thứ năm, 6/1/2011, 17:11 (GMT+7)