1d: Khi tất cả điều khiển bằng cảm ứng
 
 

1d: Khi tất cả điều khiển bằng cảm ứng

Video | Thứ năm, 6/1/2011, 16:28 (GMT+7)