4c: Trượt khỏi xích đu vì lỡ nhịp
 
 

4c: Trượt khỏi xích đu vì lỡ nhịp

Video | Thứ năm, 8/9/2011, 07:36 (GMT+7)