7c: Đàn gà nhảy đều
 
 

7c: Đàn gà nhảy đều

Video | Thứ tư, 1/9/2010, 15:10 (GMT+7)