7c: Chó giải cứu đồng loại
 
 

7c: Chó giải cứu đồng loại

Video | Thứ tư, 1/9/2010, 15:48 (GMT+7)