7c: Giật mình vì súng bắn liên thanh
 
 

7c: Giật mình vì súng bắn liên thanh

Video | Thứ tư, 1/9/2010, 15:36 (GMT+7)