7c: Khi bậc cầu thang được trang trí
 
 

7c: Khi bậc cầu thang được trang trí

Video | Thứ tư, 1/9/2010, 14:59 (GMT+7)