7t: Tay đua bị máy quay đập vào đầu
 
 

7t: Tay đua bị máy quay đập vào đầu

Video | Thứ tư, 1/9/2010, 15:24 (GMT+7)