8c: Mất trọng lượng với chiếc gậy
 
 

8c: Mất trọng lượng với chiếc gậy

Video | Thứ hai, 11/10/2010, 11:22 (GMT+7)