Anelka ăn vạ ở giải Trung Quốc
 
 

Anelka ăn vạ ở giải Trung Quốc

Anelka ăn vạ ở giải Trung Quốc

Video | Thứ bảy, 14/4/2012, 09:16 (GMT+7)