Anton Ferdinand từ chối bắt tay Terry và A. Cole

Anton Ferdinand từ chối bắt tay Terry và A. Cole

Video Chủ nhật, 16/9/2012, 07:13 (GMT+7)