Balotelli chậm chạp khó khiểu để Ramos phá bóng

Video | Thứ hai, 11/06/12 11:15 GMT+7
0 0 chia sẻ

Balotelli chậm chạp khó khiểu để Ramos phá bóng