Becks và Messi quảng cáo cho Adidas
 
 

Becks và Messi quảng cáo cho Adidas

Becks và Messi quảng cáo cho Adidas

Video | Thứ năm, 29/3/2012, 10:18 (GMT+7)