Bruno Mars với Runaway Baby

Video | Thứ hai, 13/02/12 03:31 GMT+7
0 0 chia sẻ

Bruno Mars biểu diễn bài Runaway Baby tại Grammy lần thứ 54.