C. Ronaldo đánh đầu đẹp mắt phản lưới nhà
 
 

C. Ronaldo đánh đầu đẹp mắt phản lưới nhà

C. Ronaldo đánh đầu đẹp mắt phản lưới nhà

Video | Thứ hai, 4/2/2013, 09:27 (GMT+7)