C. Ronaldo bị đuổi vì dùng tay đỡ bóng

Video | Thứ hai, 04/02/13 03:31 GMT+7
0 0 chia sẻ

C. Ronaldo bị đuổi vì dùng tay đỡ bóng