C. Ronaldo bị đuổi vì dùng tay đỡ bóng
 
 

C. Ronaldo bị đuổi vì dùng tay đỡ bóng

C. Ronaldo bị đuổi vì dùng tay đỡ bóng

Video | Thứ hai, 4/2/2013, 03:31 (GMT+7)