C. Ronaldo đệm bóng vọt xà trước gôn trống
 
 

C. Ronaldo đệm bóng vọt xà trước gôn trống

C. Ronaldo đệm bóng vọt xà trước gôn trống

Video | Thứ hai, 4/2/2013, 03:32 (GMT+7)