C. Ronaldo sử dụng tốc độ cứu bóng ở biên
 
 

C. Ronaldo sử dụng tốc độ cứu bóng ở biên

Video | Thứ năm, 4/11/2010, 12:16 (GMT+7)